Pěšky nebo za vozem? Na kole!

Je zcela zřejmé, že doba, kdy jsme chodili pěšky už minula. Zdá se, že aspoň částečnou kompenzací za tento fakt je vzrůstající obliba jízdy na kole. S tím, jak vzrůstá obliba jízdy na kole zejména ve městech, vyvstávají nové problémy a úkoly nejen pro místní samosprávy, ale i mnoho dalších institucí, jichž se tento fakt dotýká. A nejde jenom o zřizování cyklostezek, či speciálních pruhů pro cyklisty na vozovkách. Stále vzrůstající počet cyklistů přináší i problém, který známe spíše v podání motorových vozidel. Totiž problém parkování, zvláště v místech, kde se jejich koncentrace zvyšuje.

Proč se shlukují a co s tím?

Problém není ani tak v tom, že se cyklisté o své vlastní vůli shlukují. Oni jsou spíš shlukováni. Pokud část cestujících při své cestě na nádraží k vlaku použije místo auta bicykl, protože u nádraží není auto kde zaparkovat a benzín je drahý, dostaneme se náhle k nečekanému problému: kde zaparkovat jízdní kolo a jak ho zbezpečit proti odcizení. K řešení tohoto problému nejlépe slouží stojany na kola .